Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : Z

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Zaduban Anton 1947 2009 K-016-12
Zajacová Darina 1947 1992 U-002-64
Zajková Margita 1921 2013 K-010-15
Zamazal Ján 1953 2015 U-005-01
Zamba Ján 1950 2014 U-003-13
Závada Vincent Ing. 1927 2012 U-001-61
Závoda Michal 1940 2014 K-006-14
Závodník Ľubomír 1965 2013 U-003-45
Zelinková Terézia 1925 2014 U-004-22
Zenglerová Mária 1944 2016 K-017-01
Zmuda Peter 1945 1971 U-003-48
Zmuda Jozef 1912 1985 U-003-48
Zmudová Anna 1923 1995 U-003-48
Žak Peter 1945 2011 U-001-21
Žilka Juraj   1921 1993 U-002-27
Žilková Helena 1925 2016 U-002-27

 

Späť