Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : W

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Wágner Eugen 1938 2015 U-004-24

 

Späť