Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : V

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Vágner Otokár 1946 2016 U-006-44
Valach Dušan 1960 2015 K-006-16
Valenčík Imrich 1945 2015 K-012-20
Vaľko Ján 1938 1991 U-001-63
Vaľko Milan 1951 2004 U-001-63
Vaľová Hana 2014 2014 K-011-07
Vaňuga Titus 1946 2013 U-003-72
Varečková Darina 1943 2012 K-011-10
Varga Ondrej 1936 2016 U-003-64
Vargová Alžbeta 1935 2015 K-008-06
Vargová Janka 1961 2000 K-012-13
Varhalík Július 1918 1991 U-003-56
Varhalíková Drahomíra 1918 1981 U-003-56
Varhanovský Vlastimil 1964 2014 K-011-16
Vass František 1961 2012 K-005-12
Vehéc Jozef 1950 2016 U-006-64
Verbický Michal 1942 2015 U-004-51
Veresová Lýdia 1949 2014 K-003-24
Veselovská Klára 1946 2014 K-010-15
Vesterová Zuzana 1922 2015 K-009-14
Veverka Rúžena Mária 1950 2012 K-001-10
Veverka Jindrich 1930 2010 K-001-10
Vinař Jan RNDr., CSc. 1939 2012 K-002-16
Vinařová Klára Mgr. 1944 2016 K-002-16
Vincová Stanislava 1984 2015 U-004-57
Vislocká Dorota 1927 2012 U-002-47
Vittek Milan 1936 2013 K-013-01
Vlasáč Jozef 1948 2015 U-004-68
Vojtek Jozef 1938 2015 U-004-13
Vojtilla Vojtech 1930 2017 K-010-01
Vrabec Vladimír 1955 2011 K-001-09
Vrábeľ Egon 1937 2012 K-004-01
Vrábeľová Mária 1937 2000 K-004-01
Vráblic Jozef 1939 2011 U-001-17
Výrostko Vladimír   1952 2012 K-011-21

 

Späť