Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : U

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Übelauer Gustáv 1948 2013 K-002-23
Uháľ František 1937 2010 K-001-08
Uhrínová Alžbeta 1931 2014 U-003-67
Uliczay Milan 1945 2013 K-008-02
Urban Pavol   1948 2013 U-003-29

 

Späť