Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : S

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Sabo Ladislav 1946 2012 U-001-35
Sabol František 1949 2014 U-003-38
Sabolová Mária   1949 2014 U-003-35
Salaďáková Marta 1941 2015 K-008-08
Salanci Andrej Ing. 1944 2011 U-004-70
Sekula Félix prof. Ing., DrSc. 1937 2013 U-001-48
Sekulová Henrieta 1967 1988 U-001-48
Seman Teodor 1932 2009 K-002-22
Seman Milan 1949 2013 K-008-09
Semancová Adriana 1969 2016 K-013-24
Semančík Tibor 1956 2014 K-007-12
Semančíková Iveta 1961 2015 U-003-27
Senderská Valéria 1940 2015 K-012-23
Serbák Štefan 1951 2014 K-008-16
Siegfriedová Anna 1944 2016 K-006-12
Siheľský Július 1949 2015 U-001-56
Sihotská Anna 1944 1994 U-002-06
Siladi Imrich   1939 2011 U-003-59
Singovszki Július 1958 2015 K-004-06
Sitáni Štefan 1953 2016 U-006-48
Sklenárová Katarína 1935 2012 K-006-13
Slafkovská Karolína 1921 2014 K-010-12
Slafkovský Oto 1944 2015 U-004-56
Slováková Klára 1930 2015 K-007-23
Smolen František 1939 2015 K-011-23
Smolenová Mária 1958 2015 K-011-23
Smolnická Ľudmila MUDr. 1935 2015 U-004-67
Sokáčová Helena 1933 2014 U-003-51
Sommer Róbert   1968 2013 U-002-46
Spišák Jozef 1933 2012 K-001-14
Spodník Ján 1917 1982 U-001-62
Staruch Emil 1936 2015 K-008-21
Stašová Eva 1948 2012 U-002-53
Straka Juraj 1980 2015 K-005-04
Straková Zuzana 1942 2015 K-005-04
Suchý Peter Ing. 1940 2013 U-002-29
Sutórisová Emília 1927 2013 U-002-18
Svetlík Jozef 1924 2013 U-004-79
Svetlík Jozef 1957 2015 U-004-79
Svetlíková Daša 1960 2008 K-012-13
Szabo Tibor 1929 2013 K-011-12
Szabó Michal 1978 2016 U-007-15
Szegedyová Silvia Mgr. 1969 2011 U-002-32
Szepesgyörky Tibor 1936 2016 U-005-24
Szmolyák Mikuláš 1935 2015 U-006-19
Šafař František MVDr. 1952 2016 U-006-27
Šak Andrej 1932 2012 U-002-08
Šándor Milan 1942 2014 U-002-51
Šándorová Elena 1949 2012 U-002-51
Šaroši Andrej 1946 2016 K-013-10
Šatánek Vladimír 1961 2016 K-007-06
Šatánek Attila 1956 2000 K-007-06
Šatánková Agnesa 1933 2016 K-007-06
Šeba Vincent 1942 2012 K-002-20
Šedíková Anna 1951 2017 K-013-09
Šefčík Emil 1945 2014 K-009-13
Šimco Dušan   1947 2012 K-001-06
Šimčák Juraj 1922 2014 K-008-17
Šimčo Ladislav 1938 2013 U-003-37
Šimko Ján 1950 2015 U-004-26
Šimová Darina 1966 2014 K-017-09
Šimovčík Alexander 1939 2011 U-001-06
Šitár Ľubomír 1945 2015 U-004-35
Škrabáková Mária 1960 2016 K-013-17
Šlyková Vanda 1944 2017 K-017-04
Šmajda Jozef 1939 2012 U-002-12
Šmajda Vincent 1949 2015 U-004-69
Šmelko Ivo Ing. 1963 2014 K-003-17
Špilaj Marián 1939 2011 K-005-24
Špišák Ján 1947 2012 K-009-19
Šramko Vladimír 1928 2016 U-002-22
Šramková Jolana 1940 2012 U-002-22
Štefanovičová Jolana PaeDr. 1943 2016 U-007-35
Štefík Stanislav nadp. Ing. 1980 2015 K-002-10
Štefiková Dagmar 1954 2012 K-002-10
Štofko Miroslav Ing. 1943 2016 U-006-30
Štolmmannová Jarmila 1951 2015 U-004-76
Štubňa Ján doc.,MUDr.,PhD. 1939 2014 U-001-24
Šudíková Magdaléna 1917 2013 K-008-24
Šupinová Teréza 1932 2013 K-004-01

 

Späť