Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : N

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Nagy Štefan 1949 2015 K-006-20
Nagyová Júlia 1928 2016 K-014-02
Navarová Helena 1955 2012 U-001-59
Nebenführ Karol Ing. 1932 2013 U-002-34
Nemček Ladislav 1907 1986 U-005-24
Nemčeková Irena 1911 1987 U-005-24
Nemčíková Mária 1970 2014 K-007-17
Nováková Mária 1938 2012 U-002-37

 

Späť