Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : L

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Labaš Mathias 2016 2016 U-006-60
Labun Igor Ing. 1961 2013 K-006-06
Ladonová Mária 1949 2013 U-002-36
Lachká Viera 1933 2013 U-003-06
Lachký Adolf 1932 2015 U-003-06
Lančarič Boris 1951 2016 K-013-19
Lančarič Radoslav 1956 2009 K-013-19
Lauff Arpád 1945 2011 U-001-52
Lazár Mikuláš 1942 2015 K-010-23
Lazarovská Anna 1932 2009 K-002-08
Lazarovský Jozef 1939 2011 U-001-26
Lazarovský Michal 1929 2011 K-002-08
Lehotský Slavko 1928 2016 U-006-23
Lechner Ladislav 1960 2012 U-002-40
Lenárt Karol 1938 2016 K-007-01
Lenger Vladimír 1948 2014 U-003-22
Lengyel Gabriel 1959 2016 U-005-19
Lesičko Juraj 1938 2014 K-004-10
Letanovský Ladislav 1925 2015 U-002-57
Likérová Anna 1953 2013 K-009-23
Lipčák René 1963 2015 K-011-15
Lizák František Ing. 1965 2014 K-008-23
Lukáč Ján Ing. 1951 2012 K-002-19
Lukáč Ladislav 1935 2012 K-006-18
Lukáč Andrej Mgr. 1945 2015 K-007-04
Lukáč Štefan 1938 2016 K-013-15

 

Späť