Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : I

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Iluc Ján 1941 2005 U-005-21
Ivančová Berta PhDr. 1943 2017 U-007-48
Ivanisko Ladislav 1947 2015 U-006-20
Ivanov Eduard 1950 2015 K-008-14

 

Späť