Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : H

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Háber Viktor Ing. 1946 2013 U-002-16
Hajnová Františka 1923 2008 K-001-24
Haki Juraj 1968 2016 U-006-47
Haková Zuzana 1939 2016 K-016-10
Halamka Štefan 1932 2015 U-004-64
Halász Anton   1944 2002 K-011-09
Halász Andrej Mgr. 1937 2016 U-004-50
Hami Dezider 1951 2014 U-003-17
Hančárová Helena 1941 2011 U-001-23
Hank Július PhDr. 1938 2017 U-007-17
Harastej Jiři 1930 2014 U-003-33
Hataš František 1925 2008 K-005-19
Haverla Ján 1951 2012 K-005-21
Havrila Ján 1941 2013 K-011-24
Havrilová Mária 1939 2013 U-001-28
Hebelková Eva 1934 2015 K-010-11
Henkrichová Mária 1945 2016 K-012-06
Henzelyová Mária 1951 2011 U-004-20
Herstek Róbert 1945 2015 U-004-25
Hirjak Alexander Ing. 1945 2015 U-003-76
Hirko Pavol Ing. 1964 2013 K-009-21
Holcbar Slavomír   1974 2014 U-002-43
Holub Miroslav 1984 2016 U-006-11
Homola Peter Ing. 1926 2013 K-005-15
Horniaková Agnesa 1941 2011 U-001-16
Hricišáková Oľga 1949 2016 U-006-09
Hromčová Mária 1945 2014 K-011-17
Hromjak Michal 1938 2016 U-005-12
Hubocký Peter 1962 2015 U-004-18
Hudák Juraj 1946 2013 U-003-26
Hudák Ján 1947 1989 U-003-26
Hudák Andrej 1946 2016 U-006-22
Hudáková Emília   1956 2013 U-002-33
Hudáková Rozália 1910 1984 U-003-26
Huňavý Mikuláš 1937 2012 K-001-16
Hunčár Ján 1933 2015 K-008-19
Huszár Štefan 1951 2014 U-004-23
Hušek Vladimír 1929 2012 U-002-21
Hušková Anna 1930 2012 U-002-21

 

Späť