Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : E

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Eliáš Ľubomír 1964 2013 K-012-11
Eliáš Andrej 1938 2016 K-012-11
Englerová Zuzana MUDr. 1943 2012 U-002-71
Eperješi Štefan 1932 2016 U-006-28

 

Späť