Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : D

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Danko Gabriel 1946 2015 K-009-17
Daňková Alžbeta 1944 2015 U-005-18
Danylová Hanna 1912 2005 U-005-12
Darmo Ján 1931 2007 K-012-13
Daru Pavol 1939 2013 K-004-22
Daruová Jolana   1938 2012 K-004-22
Dedina Ladislav Ing. 1927 1987 U-006-54
Demešová Anna 1935 2016 K-010-03
Demjanovič Vladimír   1941 2012 U-002-60
Demková Mária   1946 2011 U-002-24
Derján Alechander   1941 2013 U-002-59
Dlhý Dušan Ing. 1948 2015 U-005-14
Dobaieš Karol 1944 2012 K-005-14
Doboš Imrich   1946 2011 U-001-02
Dobranský Peter 1948 2015 U-006-13
Dóci Štefan 1946 2016 U-006-56
Donocik Vladislav Ing. 1937 2015 U-005-04
Dorčák Rudolf   1956 2014 K-010-13
Ďorď Jozef   1951 2012 K-004-09
Drozda Štefan 1948 2016 K-004-14
Dudek Josef 1951 2014 U-004-39
Dulák Ján 1933 2015 U-004-75
Dulin Štefan 1940 2014 K-009-09
Ďurica Juraj 1928 2012 U-001-51
Ďurina Michal   1991 2014 U-003-61
Dužda František 1945 2013 K-010-08
Duždová Mária 1945 2015 K-010-08
Dzurčaninová Alžbeta 1953 2015 U-004-29

 

Späť