Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : CH

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Chachaľák Michal Doc. Ing.,Csc. 1932 2011 U-001-39
Chovan Ján 1953 2014 K-012-01
Chrenko Jozef Ing. 1950 2013 U-003-19
Chrobačinský Anton 1941 2014 K-003-21

 

Späť