Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : C

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Caban Andrej 1936 2014 U-004-04
Ceklár Ladislav 1947 2015 U-006-29
Cibulec Rudolf 1938 2011 U-002-07
Cimbalová Katarína Bc. 1978 2013 U-003-28
Ciprová Blažena Ing. 1940 2013 K-008-11
Ciprus Marián Bc. 1948 2014 U-004-30
Cisár Marcel 1944 2014 U-003-16
Csillag Anton 1957 2014 K-002-17
Csizmár Ladislav 1944 2014 K-010-16
Czáboczký Vojtech 1944 2012 U-002-35
Čajková Mariana 1944 2013 K-006-08
Čajová Mária 1928 2016 K-013-16
Čaklošová Valéria 1956 2015 U-004-65
Čaklošová Mária 1905 1994 U-006-07
Čáková Jolana 1941 2016 K-007-13
Čarnická Alžbeta 1946 2015 U-004-32
Čarnický Ján 1945 2012 U-002-23
Čarnoký Štefan 1948 2013 K-004-14
Čarnoký Milan Mgr. 1941 2016 U-006-04
Čepko Ján Ing. 1940 2015 K-012-16
Čepková Paulína 1942 2012 K-012-16
Čerkala Ivan MUDr. 1932 2016 K-014-10
Červeňáková Emília 1939 2016 K-013-08

 

Späť