Spolupracujeme :

 

 

 

 

 

Zoznam pochovaných osôb

na Južnom cintoríne : B

Priezvisko Meno Titul Rok nar. Rok úm. Parc.č.
Babčanová Ema 1942 2005 K-009-04
Bačo Imrich 1947 2012 U-002-03
Badida Ján Prof. RNDr.,Csc. 1926 2011 U-001-42
Bachura Ján 1934 2013 U-003-21
Bachurová Mária 1936 2015 U-003-21
Bajer Andrej 1920 2012 K-001-15
Bajerová Štefánia 1923 2015 K-001-15
Bajkay Štefan 1927 2010 K-001-22
Bajkayová Viola 1930 2015 K-001-22
Balázs Miroslav 1971 2015 K-004-05
Balentová Ľudmila 1943 2015 U-001-03
Balún Maroš 1986 2016 U-005-05
Bančej Bohumil 1977 2016 K-014-12
Bandúr Zdeněk 1954 2011 U-001-44
Banduričová Anna 1946 2015 K-007-16
Barnová Halina 1958 2014 K-009-10
Bartoš Miloslav 1946 2013 U-003-69
Bartošová Adela 1923 2011 K-001-18
Baryová Gabriela 1944 2012 K-011-19
Basarová Anna 1945 2015 U-004-34
Baulovič Michal 1929 2014 K-003-11
Bednárik Vojtech 1948 2015 U-004-62
Behun Michal 1992 2014 K-005-20
Behún Ladislav 1970 2014 K-005-20
Bellová Alžbeta 1927 2012 K-002-24
Bencúrová Alica 1948 2016 K-010-21
Beňo Štefan 1931 2013 K-003-16
Berdis Anton 1937 2016 K-003-16
Berentés Štefan 1942 2012 K-005-07
Béreš Július PhDr.,CSc. 1939 2013 K-002-11
Biacsková Eva 1951 2013 U-001-47
Bial Ernest 1940 2013 K-006-21
Bialová Gizela 1940 2013 K-006-21
Bílek Karel 1955 2015 U-006-08
Bitto Vincent 1951 2015 U-004-17
Blauová Matilda 1942 2014 K-009-18
Bobko Tomáš 2013 2013 K-010-24
Bodiová Mária 1914 2006 U-006-54
Bodnár Ladislav 1950 2012 U-002-65
Bodnár Mikuláš 1941 2013 U-003-74
Bodnár Ján 1936 2015 U-004-59
Boháčová Tatiana 1947 2011 U-001-08
Böhmer Zoltán 1932 2016 U-005-16
Bohušová Emília 1928 2015 U-006-07
Bojsa Juraj Ing. 1954 2012 K-002-12
Bolčák Miloš 1965 2011 U-002-10
Borza Vladimír 1955 2015 K-007-09
Brillová Helena 1965 2014 K-009-11
Bruckner Vojtech 1943 2014 K-008-13
Brumerčíková Erika 1956 2016 U-006-51
Brusničanová Mária 1925 2012 U-003-47
Bučko Rudolf Ing. 1929 2015 U-004-61
Buchaľ Andrej 1939 2013 K-003-23
Buchalová Anna 1950 2016 U-006-26
Bukata Ladislav 1947 2014 K-012-08
Burger Arpád 1940 2016 K-011-14
Byšická Katarína 1945 2014 K-008-12

 

Späť