Spravujeme tieto cintoríny:

 

Južný cintorín

Adresa: Rastislavova 83, 040 01 Košice
Telefón evidencia hrobových miest:+421 949 43 99 52 alebo +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail: rekviemkosice@gmail.com
Stránkové hodiny:
PO: 7:00 - 15:00
UT: 7:00 - 15:00
ST: 7:00 - 15:00
ŠT: 7:00 - 15:00
PI: 7:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

Verejný cintorín

Adresa: Rastislavova 83, 040 01 Košice
Telefón vedenie spoločnosti: +421 55 62 501 80
E-mail vedenie spoločnosti: rekviemsro@gmail.com
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail evidencia hrobových miest: rekviemkosice@gmail.com
Stránkové hodiny:
PO: 7:00 - 15:00
UT: 7:00 - 15:00
ST: 7:00 - 17:00
ŠT: 7:00 - 15:00
PI: 7:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

Krematórium

Adresa: Zelený dvor 1, 040 01 Košice
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 316 58
Fax: +421 55 62 316 58
E-mail: krematoriumkosice@gmail.com
Stránkové hodiny:
PO: 8:00 - 15:00
UT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 15:00
ŠT: 8:00 - 15:00
PI: 8:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00