Spravujeme tieto cintoríny:

 

Aktuality 2017

Archív 2016

Poskytovanie informácií počas dušičiek
Jeseň na cintoríne - video
Terasové hroby na parcele XII/B
Príprava na "Dušičky"
Príjazd do obradnej siene pre ZŤP osoby
Oprava svetlíkov na streche krematória
Príprava na "Dušičky"
Doplnenie stanovíšť pre konvičky na vodu
Údržba vojnových hrobov z príležitosti SNP
Nové stojany na záhradné krhličky
Rekonštrukcia studničky pri obradnej sieni
Kontrolovaný rez živých plotov na vojnových hroboch
Výzva pre kamenárov
Údržba vojnového hrobu Antona Prídavka
Likvidácia následkov veternej kalamity
Júnová údržba vojnových hrobov
Údržba vojnových hrobov
Upratovanie kolumbária
Údržba zelene
Polička na kvety
Označenie kolumbárií na "Južnom cintoríne"
Likvidácia dažďových mlák v kolumbáriu
Odstraňovanie následkov víchrice
Príprava vojnových hrobov na výročie ukončenia II. sv. vojny
Osadenie pomníka sovietského vojaka
Prvé kosenie
Pomocný chodník pri pochvávaní do zeme
Spustenie vodovodu
Poďakovanie od veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike
Údržba vojnových hrobov
Orezy drevín
Oprava bránky
Ako sa kopú hrobové jamy v zime?
Pracovná porada so zástupcami veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku
Januárová snehová nádielka na cintorínoch
Presvetlovanie stromových alejí na chodníkoch
Príprava pamätníka a vojnových hrobov na Deň oslobodenia mesta Košice
Zábradlie
Čistenie historických schodov na parcele VII

Archív 2015

Archív 2014

Archív 2013

Archív 2012

Archív 2011

Archív 2010

Archív 2009

Archív 2008

Archív 2007

Archív 2006

 

späť