Spravujeme tieto cintoríny:

 

Aktuality 2017

Archív 2016

Archív 2015

Oprava cesty medzi parcelami XVII a XVIII
Dušičky 2015
Nový fúkač lístia
Zber odpadu
Nové podsedáky na laviciach v obradnej sále
Oprava kanalizačného poklopu
Južný cintorín - ďalšia sekcia v predaji
Nové hroby na kaskáde na parcele XII/B.
Príprava cintorínov na "Dušičky"
Preddušičkové kosenie na krematóriu
Kuriozity na cintorínoch
Potulky za históriou Košíc konečne aj na cintoríne sv. Rozálie
Výstavba hrobových miest pre Spoločnosť sociálnych sestier
Pokračovanie vo výstavbe urnového hája na cintoríne sv. Rozálie
Príprava vojnových hrobov na 71. Výročie SNP
Vyschýnanie vegetácie na cintoríne
Rekonštrukcia vojnového hrobu
Rozšírenie vodovodnej siete
Zvyšovanie úrovne pochovávania
Výrub suchých stromov
Výstavba na Južnom cintoríne
Údržba vojnových hrobov
Následky víchrice
Prvé jarné kosenie na cintorínoch
Podnájomcovia vracajú výzvy na zaplatenie nájomného
Nové terasové hroby na parcele XII.
Údržba vojnových hrobov na parcele XII.
Odstávka vody na verejnom cintoríne
Príprava na pietny akt ukončenia II. svetovej vojny
Príprava vodovodu na sezónu
Nevyzdvihnuté urny
Orezy stromov
Orezy stromov
Košický cintorín konečne zasiahla pravá zima
Mimosezónne opravy komunikácií
Údržba počas zimných mesiacov
Zimná údržba zelene

Archív 2014

Archív 2013

Archív 2012

Archív 2011

Archív 2010

Archív 2009

Archív 2008

Archív 2007

Archív 2006

 

späť