Spravujeme tieto cintoríny:

 

Spevnenie komunikácie na parcele XII/B

V záujme skvalitnenia služieb klientom prevádzkovateľ pohrebiska spevnil komunikáciu medzi parcelami XII a XII/B. Po upravenej komunikácii sa bude pohodlnejšie chodiť pešiemu sprievodu pri pohrebe v tejto časti cintorína.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť