Spravujeme tieto cintoríny:

 

Jarné upratovanie hrobov

Nájomcovia hrobových miest dokázali počas jarného upratovania hrobov a pred Veľkou nocou vyprodukovať neuveriteľných 9 ton odpadu, čo je asi 8 nákladných kontajnerov len za jeden mesiac.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť