Spravujeme tieto cintoríny:

 

Nová informačná tabuľa

Na základe záujmu návštevníkov cintorína dal prevádzkovateľ pohrebiska zhotoviť a osadiť novú informačnú tabuľu. Informácia sa týka smeru a umiestnenia židovského cintorína.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť