Spravujeme tieto cintoríny:

 

Vandali na cintoríne

Veľmi smutný pohľad sa naskytol pracovníkovi prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý pri pravidelnej rannej obhliadke cintorína na Zelený štvrtok zistil poškodenie viacerých hrobov. Hroby poškodil neznámy vandal, po ktorom pátrajú aj príslušné zložky Polície.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť