Spravujeme tieto cintoríny:

 

Nové terasové hroby

Nádejní nájomcovia hrobových miest už zasa majú z čoho vyberať. Prevádzkovateľ pohrebiska na parcele XII/B ukončil výstavbu štvrtej terasy žulových hrobov.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť