Spravujeme tieto cintoríny:

 

Údržba vojnových hrobov

Prevádzkovateľ pohrebiska ukončil v poradí ďalšiu údržbu vojnových hrobov v súvislosti s výročím ukončenia II. sv. vojny.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť