Spravujeme tieto cintoríny:

 

Nové studničky na odber vody

Prevádzkovateľ pohrebiska vybudoval ďalšie dve stanovištia pre odber vody na parcele XII a na parcele XIX pri bráne od sídliska Železníky. Hlavne posledná studnička odbremení a pomôže nájomcom hrobových miest na časti parcely XIX a XV.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť