Spravujeme tieto cintoríny:

 

Kosenie

Prevádzkovateľ pohrebiska zahájil prvé tohoročné kosenie cintorínov a už má okolo 50% plôch pod kontrolou.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.5.2017

 

späť