Spravujeme tieto cintoríny:

 

Jarné upratovanie cintorína

Prevádzkovateľ pohrebiska v týchto dňoch intenzívne upratuje cintorín od neporiadku, ktorý vznikol počas zimných mesiacov. Sú to hlavne plody z listnatých stromov (hlavne takzv. fazule z jaseňa), ktoré opadali počas zimy. V zime opadáva aj  staré ihličie zo smrekov, jedlí a tují a drobné konáriky olámané vetrom. Servisní precovníci všetok neporiadok zmetajú a sfukujú na hlavné komunikácie, nakladajú ich do servisných vozidiel a odvážajú na skládku. Po zaplnení kontajnera na skládke sú odpadky vyvezené do mestskej kompostárne na ďalšie spracovanie.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

17.3.2017

 

späť