Spravujeme tieto cintoríny:

 

Rekonštrukcie starých a poškodených hrobov staronovou metódou

Prevádzkovateľ pohrebiska na základe objednávok od klientov vykonáva aj rekonštrukcie starých a poškodených hrobov za nové. Ide hlavne o hrobky poškodené vekom a čiastočne nekvalitnou prácou, alebo použitím nekvalitných materiálov v minulosti. Prevažná väčšina hrobov zhotovených za posledných 50 rokov má korpus hrobky, ktorý je v zemi, zhotovený z prefabrikovaných panelových dielcov. Výhodou týchto dielcov je nízka cena, váha, pomerne jednoduchá a rýchla montáž. Nevýhodou je zlá stabilita korpusu aj terénu okolo korpusu a v budúcnosti dochádza k sadaniu a praskaniu stavby. Takýto korpus je iba 4 – 5 cm hrubý a preto je aj krehký a ľahko môže prasknúť. Na základe získaných skúseností z minulosti sa korpusy hrobiek, ktoré stavia prevádzkovateľ pohrebiska vyrábajú z vibrovaného železobetónu odlievaním priamo na mieste hrobky. Takýto korpus tvorí v podstate aj základ budúcej hrobky s hĺbkou až 150 cm, čo je nezamŕzajúca hĺbka. Kvalita celej stavby závisí od kvality základu, čo je v tomto prípade vibrovaný železobetón, ktorý nepraská a hrúbka steny je od 10 do 20 cm. Nie je to však žiadna novinka, pretože starí kamenári stavali hrobky pôvodne tiež zo železobetónu, ktorý nalievali do šalovacích dielcov priamo na mieste, kde stála hrobka. Takéto hrobky sú nesmierne stabilné a to je dôvod, prečo prevádzkovateľ pohrebiska v záujme skvalitnenia výroby hrobiek oživil tento starý technologický postup.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

9.3.2017

 

späť