Spravujeme tieto cintoríny:

 

Kontrolovaný rez stromov a upratovanie posypového materiálu z ciest na cintoríne

Prevádzkovateľ pohrebiska sa okrem pravidelnej údržby cintorína v súčasnosti venuje aj orezu prebytočných výhonov na stromoch. Robí sa to predovšetkým z dôvodu zamedzenia zahusťovania stromov a v druhom rade z dôvodu, že množstvo nových výhonov zavadzia nájomcom hrobových miest a návštevníkom cintorína pri návštevách a údržbe hrobových miest. Po roztopenom snehu a ľade sa na komunikáciách hromadí posypový materiál. V záujme čistoty sa prevádzkovateľ pohrebiska venuje upratovaniu a likvidácii posypového materiálu z ciest.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

9.3.2017

 

späť