Spravujeme tieto cintoríny:

 

Zimné kŕmenie vtákov a veveričiek

Toto už možno nepatrí k povinnostiam prevádzkovateľa pohrebiska. Návštevníci pohrebiska si nemôžu nevšímať rozžiarené detské očká, keď môžu z ruky kŕmiť prítulné veveričky a niektoré druhy vtákov. Kŕmenie veveričiek sa stalo akýmsi folklórom verejného cintorína v Košiciach. Preto aj v zimných mesiacoch nezabúdame na našich hladošov a prikrmujeme ich orechmi a slnečnicovými semienkami. Okrem toho aj návštevníci cintorína prinášajú so sebou celé vrecia orechov a semienok, ktoré sami rozkladajú po cintoríne. Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne pomáhajú prežiť veveričkám a vtákom počas zimných mesiacov, aby sa každý mohol v letných mesiacoch potešiť z ich prítomnosti na cintoríne.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť