Spravujeme tieto cintoríny:

 

Výroba a úprava vozíkov pre rakvy na Krematóriu

V dôsledku stále sa zvyšujúceho sa záujmu verejnosti o kremáciu sú potrebné určité zmeny a inovácie. Aj preto prevádzkovateľ pohrebiska investoval do výroby nových vozíkov, na ktorých sa umiestňujú a premiestňujú rakvy v priestoroch krematória. Žiaľ transportné vozíky, aké ponúka trh nespĺňajú očakávania, aké na ne kladie prevádzkovateľ krematória. Aj napriek deklarovanej nosnosti vozíka dochádza k jeho poškodeniu v dôsledku zlej stability. Tieto vozíky sa museli v dieľni prevádzkovateľa pohrebiska zpevniť na požadovanú úroveň. Je na škodu veci a stratu času, keď kúpený výrobok nesplní očakávania a musí sa prerábať, čo spôsobuje zbytočné straty. Aj tu sa potvrdzuje, že segment pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb trpí nedostatkom primeranej techniky a nástrojov na domácom trhu.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť