Spravujeme tieto cintoríny:

 

Zimná údržba šalovacích dielcov

Zima je vhodným časom na rôzne údržbárske aktivity. Medzi ne nesporne patrí údržba rôznych pomôcok, strojných zariadení a náradia, ktoré sa na cintoríne v lete využíva na budovanie hrobov aj údržbu cintorína. V týchto dňoch prišiel čas na opravu a údržbu šalovacích dielcov, za pomoci ktorých možno betónovať korpusy hrobov. Vďaka tejto jedinečnej technológii, ktorú vo vlastnej réžii skonštruoval a vyrobil prevádzkovateľ pohrebiska, dokáže vyrábať kvalitné a bezpečné korpusy hrobov. Aj napriek tomu, že šalovacie dielce boli vyrobené v dieľni prevádzkovateľa pohrebiska asi pred 10 rokmi, sú stále použiteľné.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť