Spravujeme tieto cintoríny:

 

Oprava vstupnej brány pre peších pri hlavnom vstupe do cintorína

Oprava vstupnej brány pre peších pri hlavnom vstupe do cintorína V dôsledku vysokého veku a dlhodobého používania sa vstupná brána pre peších do cintorína opotrebovala na takú úroveň, že ohrozovala bezpečnosť návštevníkov cintorína. Prevádzkovateľ pohrebiska preto včas zareagoval a vymenil zhrdzavené pánty na bráne, čím zamedzil nebezpečenstvu pádu brány. Ďalším problémom bolo to, že nosná konštrukcia brány v okolí pántov zhrdzavela natoľko, že bolo nutné doplniť odhnitý materiál novým oceľovým profilom. Prevádzkovateľ pohrebiska dúfa, že včasným zásahom zabezpečil ďalšie dlhodobé a bezpečné užívanie brány.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť