Spravujeme tieto cintoríny:

 

Údržba vojnových hrobov pri príležitosti oslobodenia mesta Košice po II. svetovej vojne

Údržba vojnových hrobov pri príležitosti oslobodenia mesta Košice po II. svetovej vojne Tohoročná zima, kruté mrazy a množstvo napadaného snehu výrazne preverili schopnosť prevádzkovateľa pohrebiska pri údržbe vojnových hrobov. Pri príležitosti oslavy oslobodenia mesta Košice počas II. svetovej vojny je dobrým zvykom pripraviť pomník padlých vojakov na kladenie vencov. Aj napriek tomu, že sa akt kladenia vencov presunul na námestie osloboditeľov, sa prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečil a očistil priestranstvo pred pamätníkom.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť