Spravujeme tieto cintoríny:

 

Odstraňovanie snehu zo striech

Výnimočne bohatá nádielka snehu spôsobila extrémne preťaženie striech na niektorých objektoch cintorína. Najviac ohrozené sú ploché strechy, z ktorých sneh garvitáciou sám nespadne. Z toho dôvodu sa prevádzkovateľ pohrebiska rozhodol preventívne zasiahnuť a sneh odstrániť.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť