Spravujeme tieto cintoríny:

 

Mrazové praskliny na stromoch

Prevádzkovateľ pohrebiska pri svojich pravidelných obhliadkach po areáli cintorína natrafil na fenomén mrazových prasklín na stromoch. Mrazové praskliny sú priebežné, alebo pozdĺžne vertikálne trhliny na kmeni stromu, pozdĺž vlákien, najčastejšie na juh (juhozápad, juhovýchod) orientované časti kmeňa, čiastočne vychádzajúce nadol z  miesta nasadenia konárov; symptómy sa objavujú v zime a na jar. Príčinou týchto prasklín sú nízke teploty v kombinácii so slnečným žiarením. Nebezpečenstvo predstavujú huby a hubové choroby, ktoré sa cez mrazové praskliny dokážu dostať do vnútra stromov a spôsobujú následnú hnilobu. Plytšie poškodenia sa môžu sami zaceliť, ale tie, ktoré prenikajú do stredu kmeňa predstavujú vážny problém a ohrozujú majetok, zdravie a životy. Niektoré z nájdených prasklín sú v hĺbke 30 centimetrov. Dva z takých stromov sa museli v dôsledku nebezpečenstva zrútenia preventívne odstrániť.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

1.2.2017

 

späť