Spravujeme tieto cintoríny:

 

Snehová kalamita

Prevádzkovateľ pohrebiska sa od začiatku kalamity veľmi intenzívne venoval svojim hlavným úlohám podľa ich dôležitosti:
1. zabezpečiť prejazdnosť hlavných komunikácií na verejnom cintoríne a krematóriu pre pohrebné a kamenárske vozidlá,
2. zabezpečiť bezproblémový priebeh harmonogramu pohrebov,
3. umožniť prístup ťažkej technike odvoz odpadu a odvoz porezaného dreva z popadaných a vyrezaných stromov,
4. očistenie centrálnych aj bočných schodov,
5. sprejazdňovanie peších komunikácií,


Viacerí návštevníci cintorína, ale aj zástupcovia médií sa pýtajú, že ako sa prevádzkovateľ pohrebiska vyrovnával s kalamitnou situáciou. Odpoveď je nepanikáriť a zasiahnuť včas, kedy sa so snehom ešte dá popasovať. Vzhľadom na to, že cintorín leží v akomsi "začarovanom" pásme medzi teplárňou a železiarňami, tak problém bohatej snehovej nádielky je každoročnou skutočnosťou. Väčšinou je "začarované" pásmo ohraničené približne od kruhového objazdu na Moldavskej po Barcu. v tomto priestore takmer so železnou pravidelnosťou každú zimu spadne naraz 20 - 30 cm snehu, hoci na ostatnom území mesta je úplné sucho.

Vďaka tejto skutočnosti má prevádzkovateľ cintorína bezkonkurenčné prostredie na ostré tréningy zvládania kalamitných situácií a nemusí ich ani simulovať. Aj to je príčina stálej pripravenosti a schopnosti vyrovnať sa s kalamitnými situáciami. Treba si však uvedomiť aj to, že údržba cintorína je náročný proces aj bez vrtochov počasia. Málokto si uvedomuje, že priestorové obmedzenie na cintoríne vyžaduje priestorovo obmedzené strojné zariadenia, ktoré majú celkom prirodzene obmedzenú kapacitu a výkon. Do úzkych komunikácií možno vchádzať len s miniaturizovanou technikou, ktorá má menší objem a tým prirodzene aj menší výkon. Tejto techniky je málo a je aj veľmi drahá. S veľkými sypačmi sa tu nedá dokonca ani vojsť, pretože už vstupné brány a rozmiestnenie budov to nedovoľujú. Ledva sa tu pohybujú smetiarske autá a iná nevyhnutná technológia, ktorá dokáže prechádzať zákruty najširších komunikácií na viackrát. S tým sa samozrejme nedá nič spraviť, lebo ide o vyše storočný cintorín, ktorý bol naprojektovaný na iné rozmery a možnosti vtedajšej techniky.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

20.1.2017

 

späť