Spravujeme tieto cintoríny:

 

INFOSTÁNOK
Prevádzkovateľ pohrebiska opäť zriadil externú informačnú kanceláriu v objekte cintorína, kde poskytuje informácie pre podnájomcov hrobových miest, záujemcov o mapku cintorína a informácie o mieste pochovania konkrétnych osôb. Okrem toho poskytuje odpovede na všetky možné otázky, ktoré zaujímajú návštevníkov cintorína. Vzhľadom na veľký záujem o túto službu v minulom roku sa prevádzkovateľ pohrebiska rozhodol pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem toho je stála služba v kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska, kde sa poskytujú rovnaké informácie, ale tu už možno vstupovať do systému hrobových miest aj hrobových máp a vykonávať v ňom aj zmeny. Najčastejšie otázky sa týkajú platnosti hrobového miesta a následná obnova jeho platnosti. Na podrobných mapách je možné detailne ukázať polohu konkrétneho hrobového miesta.


Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

3.11.2016

 

späť