Spravujeme tieto cintoríny:

 

Terasové hroby na parcele XII/B

Prevádzkovateľ pohrebiska vyhovel požiadavke klientov na doplnenie hrobov na terasovej zástavbe hrobov na parcele XII/B. Posledná priaznivá odozva zo strany klientov motivuje prevádzkovateľa pohrebiska, aby pokračoval v začatej práci. Myslí sa tým neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti pochovávania zosnulých. Projekt terasových hrobov počítal s uspokojovaním potrieb z radov náročnejšej klientely. Pri súčasnom stave je možné umiestniť účastníkov priemerne početného zhromaždenia smútiacich vo vyhovujúcich a dôstojných podmienkach pri akte spúšťania rakvy do hrobu.  Toto bolo aj cieľom projektu, aby sa zvýšila úroveň pochovávania vzhľadom na pozostalých, ktorý už nemusia stáť počas spúšťania rakvy v nedôstojných podmienkach neupraveného okolia hrobu. Prevádzkovateľ pohrebiska márne bojoval s týmto nešvárom už celé roky, žiaľ odozvazo strany kompetentných, teda zhotoviteľov hrobiek bola minimálna až nulová. Pozostalí neraz stáli v blate medzi nedokončenými  a dokonca aj nezabezpečenými hrobmi. Aj keď prevádzkovateľ pohrebiska nemal nikdy v úmysle vsupovať na trh zhotoviteľov hrobiek, na základe získaných skúseností musel svoj postoj prehodnotiť hlavne z pozície poskytovateľa kvalitných služieb klientom. Aj z toho dôvodu víta pozitívnu reakciu spokojných klientov, ktorí oceňujú kultúrne prostredie novovybudovaných terasových hrobiek. Na priloženej fotodokumentácii vidieť stav tesne pred dokončením štvrtej terasy, kde sú už inštalované postavce pod sedáky žulových lavíc. Aj napriek nedokončenej stavbe je záujem o revervácie konkrétnych hrobiek, ktoré v 42. Týždni budú plne k dispozícii verejnosti.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

27.10.2016

späť