Spravujeme tieto cintoríny:

 

Príprava na „Dušičky“

Aj prevádzkovateľ krematória sa už od začiatku októbra pripravuje na sviatok „všetkých svätých“ upratovaním objektu cintorína. Aj keď počasie nie je údržbe priaznivo naklonené, všetky práce sa musia byť včas ukončené. Medzi novinky, ktoré klienti oceňujú patrí bezplatné požičiavanie krhličiek na vodu pre návštevníkov cintorína.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

27.10.2016

späť