Spravujeme tieto cintoríny:

 

Príjazd do obradnej siene pre ZŤP osoby

Prevádzkovateľ pohrebiska sa snaží úzko a hlavne operatívne spolupracovať s verejnosťou. Aj  v tomto prípade vyhovel návrhom verejnosti z radov zdravotne postihnutých občanov, aby upravil nájazd pre vozíčkárov do obradnej siene na verejnom cintoríne. Vplyvom počasia sa asfaltový koberec pred nájazdom vydul natoľko, že vytvoril priestor, do ktorej zapadne koleso invalidného vozíka a zťažuje jeho pohyb. Prevádzkovateľ pohrebiska víta tieto podnety, aby mohol čím viac skvalitňovať služby pre klientov.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

13.10.2016

späť