Spravujeme tieto cintoríny:

 

Oprava svetlíkov na streche krematória

Prevádzkovateľ pohrebiska sa v uplynulých dňoch intenzívne venoval oprave svetlíkov na streche krematória, ktoré má už bezmála 40 rokov. Svetlíky sú zhotovené z plastu, ktorý časom popraskal, ako aj tesnenie, cez ktoré do budovy vnikala dažďová voda. Okrem opravy svetlíkov treba ešte namaľovať poškodenú maľbu v interiéri budovy.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

13.10.2016

späť