Spravujeme tieto cintoríny:

 

Príprava na „Dušičky“

Prevádzkovateľ krematória sa už od začiatku októbra pripravuje na sviatok „všetkých svätých“ upratovaním objektu cintorína. Aj keď počasie nie je údržbe priaznivo naklonené, všetky práce sa musia byť včas ukončené.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

13.10.2016

späť