Spravujeme tieto cintoríny:

 

Doplnenie stanovíšť pre konvičky na vodu

Prevádzkovateľ pohrebiska po posúdení stavu vypracoval plán rozmiestnenia ďalších stanovíšť pre záhradné konvičky, ktoré budú slúžiť návštevníkom cintorína. Z pôvodných 15 stanovíšť sa ich počet zvýšil na 31. Na každom stanovišti boli doplnené 3 konvičky, čo je spolu 93. Tie, ktoré boli umiestnené najbližšie k bráničke cintorína na sídlisku Železníky, dostalo "nohy" asi 12 konvičiek. Prevádzkovateľ pohrebiska touto cestou vyslovuje poľutovanie nad krádežou krhličiek, ktoré mali slúžiť návštevníkom cintorína na cintoríne.

Mgr. Karol Kačmáry MBA - konateľ

22.9.2016

späť