Spravujeme tieto cintoríny:

 

Údržba vojnových hrobov z príležitosti SNP

Prevádzkovateľ pohrebiska okrem pravidelnej údržby vojnových hrobov venuje zvýšenú pozornosť pred významnými sviatkami súvisiacimi s vojnovými hrobmi. Podobne je tomu aj v týchto dňoch, kedy sa zvýšená pozornosť orientuje na údržbu vojnových hrobov pred sviatkom Slovenského národného povstania. Priestranstvá s hromadnými hrobmi sa kosia a strihajú živé ploty. Priľahlé uličky a komunikácie sa vyhrabávajú od konárikov, lístia a ihličia.

Mgr. Karol Kačmáry MBA – konateľ Rekviem s.r.o.
30.8.2016

späť