Spravujeme tieto cintoríny:

 

Nové stojany na záhradné krhličky

Prevádzkovateľ pohrebiska na základe skúseností z Južného cintorína zahájil výstavbu 12 stanovíšť so stojanmi pre záhradné krhličky pre potreby návštevníkov verejného cintorína. Každý návštevník si môže bezplatne požičať krhličku o objeme 4,5 litra na zalievanie živých kvetov, alebo na umývanie hrobu a podobné činnosti. Prevádzkovateľ pohrebiska predpokladá, že v prvom rade poslúži verejnosti  v objekte cintorína a v druhom rade očakáva, že sa nebudú tvoriť rôzne zásobárne fliaš za hrobkami, ktoré spôsobujú problémy pri kosení. Sklenené fľaše sa rozbijú, črepiny ohrozujú prítomných návštevníkov cintorína. Poškodzujú i žacie hlavice kosačiek, ktorých oprava potom už nie je možná a nové sú drahé. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj od plastových fliaš a sklenených baniek sviečok. Niektorí návštevníci vyberajú plastové fľaše zo smetných košov, aby mali v čom transportovať vodu ku hrobu. Plastová fľaša sa tak iba zriedka vráti do koša a častejšie ostáva „uskladnená“ za hrobom, skade ju vietor odfúkne a prispieva k tvorbe neporiadku. Nová služba by mala prispievať k pocitu vyššieho komfortu na cintoríne pre návštevníkov a slúžiť k zvýšeniu čistoty a poriadku medzi hrobmi. Nová služba bude monitorovaná a v prípade potreby sa stojany na krhličky doplnia podľa potreby.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

12.7.2016

späť