Spravujeme tieto cintoríny:

 

Rekonštrukcia studničky pri obradnej sieni

Studnička na priemyselnú vodu oproti obradnej sieni Verejného cintorína je následkom veku a prevádzky v takom opotrebovanom stave, že vyžadovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Údržbári prevádzkovateľa pohrebiska vyriešili problémy s odtokom nespotrebovanej vody tak, aby ľudia nemuseli stáť v blate. Prevádzkovateľ pohrebiska verí, že aj touto opravou prispeje k zlepšeniu podmienok pre podnájomcov okolitých hrobových miest. Okrem toho sa v rámci inštalácie nových stojanov pre záhradné krhličky aj pri tejto studnične inštaloval stojan pre 4 krhličky o objeme 4,5 litra, ktoré si podnájomcovia okolitých hrobov môžu bezplatne vypožičať ku údržbe svojho hrobu.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

12.7.2016

späť