Spravujeme tieto cintoríny:

 

Kontrolovaný rez živých plotov na vojnových hroboch

Servisní pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska sa opäť venujú kontrolovanému rezu živých plotov, ktoré lemujú hromadné hroby vojakov ČA na parcele X. Po vytvarovaní živých plotov bude treba pokosiť trávnaté plochy, aby bol vzhľad pohrebiska znova dokonalý.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

24.6.2016

späť