Spravujeme tieto cintoríny:

 

Výzva pre kamenárov

Prevádzkovateľ pohrebiska obdržal postrehy od podnájomcov hrobových miest vo veci znečisťovania trávnikov a asfaltových ciest od cementu a betónu pri výstavbe hrobiek. Istá pani sa sťažovala, že kamenári pravidelne za sebou nechávajú neporiadok a zvyšky cementu, či betónu neovážajú, ale prilepujú ich na studničky, stĺpiky s parcelným označením, okolo stromov a podobné miesta. Problémom je aj neodvezenie damontovaných častí hrobov, ktorými „šikovníci“ dekorujú zariadenie cintorína. V poslednom období došlo k takému masívnemu nárastu kamenárskych firiem, že je veľmi obtiažne sledovať ich prácu a kontrolovať upratovanie po práci. Napriek všetkému vie prevádzkovateľ pohrebiska zistiť, že kto neporiadok spôsobil zo záznamov a evidencie na vrátnici. Pre zlepšenie stavu a po dohode s nespokojnými podnájomcami sa inštalovali výzvy pre kamenárov, aby udržiavali poriadok po svojej práci.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

24.6.2016

späť