Spravujeme tieto cintoríny:

 

Údržba vojnového hrobu Antona Prídavka

Prevádzkovateľ pohrebiska sa v predošlých dňoch venoval aj údržbe hrobu Antona Prídavka, ktorý je zaradený v zozname vojnových hrobov. Živý plot z buxusu okolo hrobového miesta v dôsledku nejakej neznámej choroby vyschol. Pravdepodobne ide o nejakú epidémiu, pretože takmer 90% porastov z buxusu vyschlo. Po odstránení vyschnutého porastu sa pristúpilo k úprave okolia hrobového miesta.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

21.6.2016

späť