Spravujeme tieto cintoríny:

 

V poradí štvrtá tohtoročná údržba vojnových hrobov

Prevádzkovateľ pohrebiska ukončil v poradí už štvrté kosenie vojnových hrobov v tomto roku. Popri kosení uskutočnil aj aktívnu kontrolu porastu živých plotov a alejí tují okolo hromadných hrobov.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

1.6.2016

späť